Verzekering

Niemand zit te wachten op extra onverwachte hoge kosten door ongelukkige schade aan het huurmaterieel. Om deze reden is het bij ons verplicht om een verzekering tegen materiële schade af te sluiten. Op deze manier kunt u met een gerust hart bij ons huren. Voor het afsluiten van de verzekering wordt 7% gerekend over het totaalbedrag van uw factuur.

De artikelen die vermeld staan op het verhuurovereenkomst zijn tijdens de huurtermijn verzekerd binnen de landen van de Europese Unie met inbegrip van Noorwegen en Zwitserland. Buiten deze landen verleent deze verzekering geen dekking.

Met de verzekering is het materiaal gedekt tegen diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.

De verzekering is van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

De verzekering is niet van kracht als er sprake is van:

  • schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid
  • vermissing van de gehuurde objecten of delen daarvan.
  • Schade aan de bestuurder van het gehuurde object.
  • Aansprakelijkheid wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de wettelijke & gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen
  • Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, ten zij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Voor meer informatie over de verzekering voor het huren van materiaal, kunt u hier terecht of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via: 071 – 341 91 20.


Menu